facebook pixel

Cwm Aur

Set in the heart of the beautiful market town of Llanybydder, Cwm Aur is a residential development of 40 apartments designed for people aged 55+.

Mae gerddi hardd, wedi’u tirlunio gyda llwybrau cerdded hygyrch yn rhoi awyr iach i chi ynghyd â manteision golygfeydd godidog o fryniau tonnog Llanybydder oddi amgylch.

Mae’r cyfleusterau cymunedol yn cynnwys ystafell fwyta, lolfa, ystafell hobïau / gweithgareddau a gerddi hardd.

 

Beautiful, landscaped garden areas with accessible walkways provide you with fresh air and the benefits of exquisite views of the surrounding rolling hills of Llanybydder.

Communal facilities include a dining room, lounge, hobby / activities room and beautiful gardens.

 

Mae Cwm Aur yn cynnig:

  • Fflatiau 1 a 2 ystafell wely ar gael
  • Adeilad cwbl hygyrch, gyda lifft i bob llawr
  • Staff dwyieithog cyfeillgar
  • Mae gan bob ystafell ystafelloedd cawod cerdded i mewn
  • Caiff anifeiliaid anwes eu hystyried fesul achos

Cwm Aur offers:

  • 1- and 2-bedroom apartments available
  • Fully accessible building, with lift access to all floors
  • Friendly bilingual staff
  • All rooms have walk-in shower rooms
  • Pets will be considered on a case-by-case basis

Contact us to find out more:

Email us at CarmarthenshireAreaTeam@poblgroup.co.uk or call us on 0300 373 5183