facebook pixel

Regulatory Assessment

Pobl Group- Interim Regulatory Judgement

Assessment: December 2020

·       Governance (including tenant services)Standard (July 2019 judgement confirmed).

·       Financial ViabilityStandard (July 2019 judgement confirmed).

Read the guide to Interim Judgements.


 

Grŵp Pobl – Dyfarniad Rheoleiddiol Interim

 Asesiad: Rhagfyr 2020

· Llywodraethu (gan gynnwys gwasanaethau i denantiaid) – Safonol (Dyfarniad Gorffennaf 2019 wedi’i gadarnhau).

· Hyfywedd Ariannol – Safonol (Dyfarniad Gorffennaf 2019 wedi’i gadarnhau).

Gweler ein canllaw ar Ddyfarniadau Interim I gael rhagor o wybodaeth.